Taisyklės ir sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.karaliskiriesutai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 1. Asmens duomenų apsauga

  1. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi nurodyti savo asmens duomenis, reikalingus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  2. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.karaliskiriesutai.lt tikslais bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  4. Detali asmens duomenų apsaugos tvarka nurodyta Privatumo politikoje.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės

  1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas susisiekti www.karaliskiriesutai.lt svetainėje nurodytais kontaktais ir pranešti Pardavėjui apie pasikeitimus.
  4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją svetainėje  www.karaliskiriesutai.lt  nurodytais kontaktais.
 1. Pardavėjo įsipareigojimai ir teisės

  1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
  3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  4. Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, jei tiekėjai nebegamina, nebetiekia prekių, kurias užsakė Pirkėjas. Apie tai Pirkėjas informuojamas e-paštu arba telefonu. Užsakymo apmokėjimas grąžinamas Pirkėjui.
  5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 1. Prekių apmokėjimas

  1. Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje nurodoma Eurais su PVM. Suformuotame užsakyme matoma kaina + PVM.
  2. Pirkėjas apmokėjimą vykdo naudojantis el. bankininkystės sistema. Įvykdžius apmokėjimą el. bankininkyste, užsakymas pradedamas formuoti nuo tos dienos, kuomet Pirkėjo sumokėti pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.
 1. Prekių pristatymas

  1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
  2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba informuoti Pardavėją, kas prekes priims vietoj jo. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  7. Pirkėjui pasirašius už prekės atsiėmimą arba pristatymą yra laikoma, kad siunta yra perduota. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima Prekes.
  8. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.
  9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.5. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
  10. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.
 1. Prekių grąžinimas

  1. Tuo atveju, jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie nustatytus kokybės trūkumus privalo informuoti Pardavėją per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo prekių pristatymo Pirkėjui momento. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes turi informuoti telefonu +370 6313 2222 ir el. paštu info@karaliskiriesutai.lt. Savo laiške pirkėjas turi nurodyti nekokybiškos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir nusiskundimo priežastis. Jeigu yra įmanoma, Pirkėjas el. paštu info@karaliskiriesutai.lt atsiunčia savo nusiskundimą pagrindžiančius įrodymus, pvz., fotonuotrauką. Prekių kokybės ir grąžinimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais.
  2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti nesugadintoje, tvarkingoje pakuotėje;
   2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių grąžinimo, siuntimo išlaidas, o prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  4. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  5. Grąžinimo metu už prekių saugumą atsako Pirkėjas.
  6. Pardavėjas padengia transportavimo išlaidas, patirtas grąžinant prekes, tik tuo atveju, jei dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas gauna ne tas prekes, kurias užsisakėt arba prekės yra su akivaizdžiu defektu.
 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.